تصویر گیاه خیزران، تصویر نی خیزران، تصویر بامبو چینی، تصویر بامبو هندی، عکسنی خیزران بلند، قیمت نیرخیزران، قیکت بامبو چینی

آگوست 10, 2022
بامبو هندی

معرفی خیزران یا بامبو چینی

معرفی خیزران یا بامبو چینی، خیزران (این کلمه از زبان عربی گرفته شده و در زبان ایرانی « نی» گفته میشود.   به انگلیسی: Bambuseae) با نام علمی […]