درخت مناسب بولوار،. درخت برای پوشش حیاط، درخت برای ایجاد سایه، درخت بلندقامت.

اکتبر 25, 2021
درخت بید مجنون

درختان سایه انداز و پوشاننده

درختان زیادی در کشور ما وجود دارند که برای ایجاد سایه و پوشش سبز عرصه ها کاشته می‌شوند. یکی از خصوصیات این درختان سرعت رشد بالا […]