گل جاسمینا

اکتبر 21, 2019

آموزش نگهداری و تکثیر گل گاردانیا (جاسمین)

#مشخصات_گل_گاردانیا نامهای متداول: گاردنیا، گاردانیا، افرنگیا، گاردنیا یاسمنی، گاردنیا جاسمین نام علمی:  GARDENIA نام انگلیسی : Gardenia jasminoides, gardenia, cape jasmine, cape jessamine, danh-danh, or jasmin خانواده:   RUBIACEAE  – روناس […]