گل وگیاه کردستان ، گل وگیاه اردبیل، گل وگیاه اصفهان ، گل وگیاه کرمان، گل پگیاه شیراز، گلفروشی شمال

آگوست 10, 2022
بامبو هندی

معرفی خیزران یا بامبو چینی

معرفی خیزران یا بامبو چینی، خیزران (این کلمه از زبان عربی گرفته شده و در زبان ایرانی « نی» گفته میشود.   به انگلیسی: Bambuseae) با نام علمی […]