باغ

نی خیزران کاربردهای فراوانی دارد، منجمله ایجاد آلاچیق و سایه بان در ولاها و فضاهای سبز، البته این آلاچیق همیشه سبز بوده و با رشد بامبوها زیب و زیباتر می‌شود.