درختان تند رشد، درختان با سایه سار زیاد، درختان بزرگ،. درختان پهن برگ، درختان گرمسیری،. درختان سردسیری، درختان برای مناطق خشک و گرم، درختان مناسب مناطق گرمسیر،. درختان تندرست،

اکتبر 25, 2021
درخت بید مجنون

درختان سایه انداز و پوشاننده

درختان زیادی در کشور ما وجود دارند که برای ایجاد سایه و پوشش سبز عرصه ها کاشته می‌شوند. یکی از خصوصیات این درختان سرعت رشد بالا […]