درخت فردوسی، درخت مرجان، گل فردوسی، گل مرجان، پرورش درخت فردوسی، آبیاری درخت مرجان، آبیاری درخت فردوسی

سپتامبر 16, 2021
درخت گل فردوسی

راهنمای کاشت، نگهداری و تکثیر درخت فردوسی

معرفی و راهنمای کاشت، نگهداری و تکثیر درخت درخت فردوسی یا درخت مرجان. نام علمي:  Erythrina crista-galli نام رايج:  ceibo ,coral tree, نام فارسي:  فردوسي ،  […]