نگهداری و تکثیر میخک هندی

جولای 18, 2019
میخک هندی

نگهداری و تکثیر میخک هندی

نگهداری و تکثیر میخک هندی گیاهی زینتی همیشه سبز و بومی چین و ژاپن می باشد. میخک هندی که در باغهاي شمال كشور نیز كشت مي‏شود […]