گل پیروکانتا

می 30, 2019

نگهداری (کاشت و تکثیر)درختچه ی پیروکانتا

گل پیروکانتا یا پیرکانتا نمایش درخشان پاییزه و زمستانه ی میوه های آلبالو مانندِ نارنجیِ شیرخشت آتشین، به این گیاه برای ایجاد حریم و حایل تداول […]